Luomujatkojalostajien yhdistystoimintaa Euroopassa

IFOAM EU groupissa toimii luomujatkojalostajia ja -markkinoijia edustavien järjestöjen yhteistyöfoorumi IFOAM EU SGOP (IFOAM EU Specialist Group Organic Processing), joka ottaa kantaa luomulainsäädännön tulkintaan, parantamiseen ja kehittämiseen sekä työskentelee luomutuotantoa ja pk-yrittäjyyttä koskevan EU:n lainsäädännön eri osa-alueilla.

Ryhmän puheenjohtajana toimii Alexander Beck AoeL:stä ja sihteerinä IFOAM EU Groupin Andrzej Szeremeta. Aktiivisimpia jäsenyhdistyksiä ovat tällä hetkellä Synabio Ranskasta, VBP/ Bionext Hollannista, Aoel Saksasta ja Bioforum Belgiasta.

www.ifoam-eu.org/groups/SGOP/

Synabio Ranskassa

Synabio (Syndicat National des Transformateurs de i’Agriculture Biologique) on vuonna 1976 perustettu  Ranskan luomujatkojalostajien etujärjestö. Se puolustaa luomujatkojalostajien ja kaupallisten yritysten etuja viranomaisyhteyksissä ja muiden ammattijärjestöjen keskuudessa. Synabio edustaa 114 yritystä, 200 teollisuuslaitosta ja 66 tuotemerkkiä, joilla on yhteensä noin 4000 tuotenimikettä ja 60 prosenttia Ranskan luomuliikevaihdosta.

Sen toimenkuvaan kuuluu lisäksi jäsenistön tiedottaminen ja neuvonta lainsäädäntöön, pakkausmerkintöihin, kestävään kehitykseen, jatkojalostukseen ja elintarvikkeiden laatuun liittyvissä asioissa. Yhdistys myös tukee jäsenyritysten kehitystyötä ja suunnittelee johdolle työkaluja päätöksentekoon ja suunnitteluun.

www.synabio.com

VBP – Verening Biologische Producenten en handel ja Bionext Hollannissa

VBP on hollannin luomumarkkinoijien ja jatkojalostajien yhdistys, jonka 70 jäsentä edustaa 65 prosenttia Hollannin luomumarkkinoista ja jalostavasta teollisuudesta. Sen tehtävänä on osallistua luomun lainsäädännön ja valvonnan kehittämiseen yhteistyössä muiden alan organisaatioiden kanssa. Se edustaa myös jäseniään kansainvälisissä yhteyksissä ja valvoo niiden etuja EU:ssa.

Yhdistys järjestää säännöllisesti tuoteryhmäkohtaisia kokoontumisia, joissa koko ruokaketjun toimijat pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tarjolla on myös jäsenille suunnattua neuvontaa ja tietoa lainsäädännöstä, tutkimuksesta, yrityksen kehittämisestä ja ongelmatilanteiden ratkomisesta.

VBP on merkittävästi mukana myös alan kaikkien toimijoiden yhteistyöorganisaatiossa Bionextissä. Sen alaan kuuluvat kuluttajainformaatio, markkinakehitys ja kentän organisatorinen vahvistaminen. Yhdistys julkaisee uutiskirjeitä ja tietolehtisiä, kokoaa yhteen markkinatietoutta ja tutkimuksia, ylläpitää nettisivua ja toimii alan äänitorvena.

Yhdistys työskentelee myös yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, hallituksen ja yritysten kanssa luomun menekinedistämiseksi ja luomukonseptin kehittämiseksi. Kansainvälisesti Bionext on sitoutunut edistämään IFOAM:in määrittelemiä luomun periaatteita.

www.vbpbiologisch.nl

www.bionext.nl

AoeL – Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller Saksassa

AoeL on saksalainen luomujatkojalostajien yhteistyöelin. Yhdistyksellä on jäseniä erityisesti Saksassa, mutta myös muualla Euroopassa. Sen tarkoituksena on koota yhteen jäsentensä tarpeita ja edustaa niitä neuvotteluissa muiden järjestöjen kanssa ja poliittisissa yhteyksissä. Yhdistyksen jäsenet jakavat myös tietoa keskenään ja pyrkivät yhteistyöhön julkisen mielipiteen muokkaamisessa.

Yhdistyksessä on 80 jäsentä. Se on asettanut tavoitteekseen ympäristön suojelun edistämisen ja  ekologisen näkökulman huomioimisen. Yhdistys kannustaa ruoan arvostukseen ja vaalii luomuruoan laatua ja turvallisuutta. Yhdistyksen jäsenet luovat yhteisiä strategioita kehittääkseen ympäristöystävällisten tuotteiden markkinoita.

www.aoel.org

BioForum Belgiassa

BioForum on vuonna 1998 luomun pioneerien perustama alan yhteistyöfoorumi. Yhdistys kokoaa yhteen koko elintarvikeketjun toimijoita luomualan kehittämiseksi. Nykyään sillä on myös virallinen asema alan yhteistyöelimenä, jossa muodostetaan yhteistä näkemystä luomuvalvonnasta ja säännöistä. Yhdistys edustaa jäseniään kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

BioForum on myös luomun “sielun” puolesta puhuja. Sen puitteissa organisoidaan kampanjoita ja tehdään tiedotusta sekä kuluttajille että alan ammattilaisille.

www.bioforum.be

 

This entry was posted in jatkojalostus, kansainvälisyys, Luomu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *