Luomun kansainvälinen areena

Bio Fach – messuilla, luomualan jokavuotisilla kansainvälisillä ammattimessuilla, tulee todellakin vastaan luomun valtava kirjo. Ja nyt en tarkoita sitä joka vuosi paisuvaa yritys- ja tuotemäärää. Messuilla on lisäksi edustettuna erilaisia järjestöjä, projekteja ja kansalaisliikkeitä. Seminanaareja pyörii koko messujen ajan ja joitakin kokoontumisia on myös ennen messuja. Esimerkiksi GOMA-hankeella oli onnistunut tapaaminen, kun nyt Aasian alueen maat alkavat hyväksyä toistensa luomusertifiointeja.

Kuinka monilla ruoka-alan messuilla esitellään kehitysyhteistyöprojekteja ja kerrotaan ruoan alkuperästä ja tuottajien olosuhteista? Brasilian osastolla oli nostettu esiin luonnon monimuotoisuus. Seminaareissa pohdittiin kestävyyttä ja sen edistämistä ruokaketjussa, periaatteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Kerrankin kuuli yritysten edustajia, jotka näyttivät perehtyneen asiaan ja olevan tosissaan.

Luomumarkkinoiden kasvaessa ja suurten tavanomaisten yritysten tullessa mukaan syntyy pohdintaa luomun yhtenäisyydestä. Eri toimijoilla on erilaiset intressit ja luomukin pyritään istuttamaan valtavirtaan elintarviketuotannossa. Tässä muutoksessa joudutaan kysymään, mihin kaikkeen luomu taipuu menettämättä syvintä olemustaan. Tuleeko vaihtoehtoliikkeestä vain markkinavoimien juoksupoika.

Luomun juuret ovat syvällä luonnon ja ihmisen kunnioituksessa ja yhteistyön ja harmonian etsimisessä. Koko totuus luomusta ei seiso tuotantosäännöissä tai pysähdy viljelytapaan. Varsinkin tavanomaiselta puolelta tulevat tuotantoketjun eri osissa toimivat ihmiset joutuvat pohtimaan työtään uudessa valossa: toimimmeko kestävästi, tuotammeko ihmiselle hyvää tekevää ruokaa, onko toimintamme eettistä?

Pitkään luomussa toimineet yritykset ja ihmiset ovat käyneet jo pitkän tien näiden asioiden kanssa ja onnistuneet rakentamaan kestävyydestä sen kokonaisvaltaisella talouden, luonnon ja ihmiset huomioon ottavalla tavalla menestyksekästä ja mielekästä liiketoimintaa. Toivon, että näitä ihmisiä kuunneltaisiin enemmän, sillä heiltä on paljon oppitavaa.

Tapasin messuilla asiantuntijoita ja yritysjohtajia, jotka itse kiertävät tutustumassa tuotteidensa alkuperään ja tuotanto-olosuhteisiin ja rakentavat kehitysyhteistyöprojekteja, puhuvat avoimesti torjunta-ainesaastumisten aiheuttamista ongelmista tuotannossaan, rakentavat yhdessä arviointimenetelmiä kokonaisvaltaisesti kestävälle tuotannolle sekä  miettivät, mitä ehtoja luomuperiaatteet asettavat tuotteiden jatkojalostukselle ja millä keinoilla yritysten suoriutumista näistä haasteista voisi parantaa.

Tätä kansainvälistä keskustelua toivoisin enemmän tänne kotosuomeenkin. Näissä merkeissä olemmekin järjestämässä kesäkuun 12. päivänä luomuyritysten kansainvälistymisseminaarin, johon olemme kutsuneet puhumaan alan kokeneita vaikuuttajia Saksasta, Hollannista ja Ranskasta. Tervetuloa mukaan!

Bio Fach -messut: www.biofach.de/en/

GOMA: www.goma-organic.org

Luomujatkojalostajien kansainvälistymisseminaari:

www.organic-finland.com/wp-fi/viestintaa/luomujatkojalostuksen-kansainvaliset-ulottuvuudet-seminaari/

Kuvia messuilta:

This entry was posted in Bio Fach, Luomu and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *